LinkedIn for business nyhetsbrev

LinkedIn är en plattform, men mer intressant är nätverket

  • Professionella människor sammanlänkade.
  • Fler professionella, på samma plats, än någon annanstans i världen.

Vårt uppdrag är att hjälpa individer och organisationer att komma i kontakt med möjligheter

  • Tänk på att den mest underskattade tillgången är förtroendet, i de individuella relationerna, i LinkedIn-nätverket.

Vi kommer att utforska värdet av det förtroendet (ofta inaktivt och oanvänt) i denna serie av nyhetsbrev.

LinkedIn for business nyhetsbrev
Bildtext: LinkedIn for business nyhetsbrev – nås via LinkedIn