LinkedIn Group Analytics

Gruppägare och adminbehöriga kan nu få praktiska insikter om hur deras grupp presterar när det gäller medlemstillväxt och innehållsengagemang.

Fliken Analytics är tillgänglig på skrivbordet (dock inte i LinkedIns mobilapp eller mobilwebb).

Linkedin group analytics

Group analytics dvs analys av gruppers aktivitet är inte tillgängliga för gruppmedlemmar. Gruppägare och chefer kan få tillgång till analyser i upp till 90 dagar till vänster på gruppsidan.

Vill du gå med i en LinkedIn group?

När du öppnar analysfliken i LinkedIn Group Analytics ser du två avsnitt, Tillväxt och Engagemang.

I avsnittet Tillväxt:

  • Du kan se det totala antalet medlemmar och aktiva medlemmar under Tillväxthöjdpunkter. Aktiva medlemmar är antalet gruppmedlemmar som har besökt gruppen eller tittat på gruppinlägg på LinkedIns hemflöde under den valda tidsperioden.

Du kan också se det totala antalet aktiva medlemmar och den procentuella ökningen jämfört med föregående vecka.

  • Du kan se ett diagram som visar de nya och de aktiva medlemmarna över tid och den procentuella ökningen under Tillväxtdetaljer. Du kan också filtrera statistiken efter nya och aktiva medlemmar.

Gruppadministratörer kan:

  • Välkomna nya gruppmedlemmar genom att göra ett inlägg och uppmuntra dem att delta.
    Fira milstolpar med gruppen genom att nämna dem i ett inlägg.
  • Jämför antalet aktiva medlemmar med gruppstorleken. Det visar hur engagerande det aktuella innehållet och aktiviteterna är.

Experimentera med att lägga upp olika typer av innehåll och kontrollera hur det påverkar antalet aktiva medlemmar, försök till exempel att ställa öppna frågor, lägga upp en omröstning eller organisera ett evenemang.

I avsnittet Engagemang:

Du kan se det totala antalet inlägg och inläggsvisningar, eller hur många gånger inlägg visades för medlemmar under den valda tidsperioden under Engagemangshöjdpunkter. Eftersom medlemmar kan se ett inlägg mer än en gång kan inläggsvisningarna vara högre än antalet gruppmedlemmar. Du kan se ett diagram som visar antalet inläggsvisningar, kommentarer och reaktioner över tiden och hur de trendar under Engagemangsdetaljer .

Listan över mest engagerande inlägg bestäms av antalet kommentarer och reaktioner. Det här avsnittet visar maximalt 10 inlägg och det maximala tidsintervallet är de senaste 30 dagarna.

Detta kan hjälpa administratörer att förstå gruppen bättre och vidta åtgärder för att utöka den ytterligare.

Gruppadministratörer kan:

Analysera de mest engagerande inläggen för att lära dig vilken typ av innehåll som fungerar bäst.

  • Kommentera inlägg och överväg att tagga gruppmedlemmar som är intresserade av ämnet.
  • Meddela andra gruppmedlemmar om populära inlägg genom att rekommendera inlägget (begränsat till en gång i veckan).
  • Överväga att erbjuda medlemmar som bidrar regelbundet att bli gruppchefer eller delägare.