Vad är LinkedIn privat läge?

Medlemmar på LinkedIn kan välja att inte vara synliga i sina .

Du kontrollerar själv vad som ska visas när du besöker andras profiler och du kan ändra inställningarna när som helst.

LinkedIn privat läge

Så här ser det ut när någon besöker din profil i privat läge.

Det kan uppfattas som att man har något att dölja.

Det passar inte så bra ihop med nätverkskulturen att man hjälps åt i LinkedIn-nätverket

Varför använder vissa personer privat läge?

Många anonyma besökare är rekryterare som söker kandidater, eller yrkespersoner som letar sälj-leads, potentiella kunder eller företagspartners och vill av någon anledning inte synas.

Är det bra att använda LinkedIn privat läge?

Tänk på att om du använder privat läge kan du inte se vilka som besökt din profil eller besökshistoriken.

Du syns inte du när du besöker andras LinkedIn profiler.

Om du är medlem på Linkedin för att nätverka är det bra att vara synlig, sökbar och ”köpbar”.

Men jobbar du på SÄPO eller är hemlig av dig, då får du inte så mycket ut eftersom, du inte syns.

”Syns du inte så finns du inte”.

Kan jag blockera en specifik person från att besöka min profil?

Ja. Du kan blockera enskilda personer från att besöka din profil i .

Linkedin privat läge
Inställningar för din Linkedin profil och synlighet – Linkedin privat läge

Läs om besökare på din Linkedin profil