Säljinspiration med LinkedIn™

En undersökning om inspiration hos säljare och säljorganisationer visas i nedanstående infographic.

Begreppet säljinspiration med LinkedIn har flera lager:

 • Inre motivation – det som driver dig oavsett yttre omständigheter.
 • Yttre motivation – det som påverkar dig som tex arbetsmiljön, hur det går osv

Säljinspiration med linkedin

Säljinspiration är en naturlig motivation

Läs (lite längre ned) om de de fyra områden som inspirerar säljare (och andra) mest runt om i världen. Det finns flera källor till motivation och inspiration.

Säljinspirationen med Linkedin kommer från fyra beteenden som säljare som jobbar i nätverk ägnar sig åt varje dag.

Varför mäta säljinspiration?

Vi menar att känna inspiration på jobbet är en av de viktigaste faktorena i en framgångsrik karriär.

Genom att mäta inspirationen och vad som inspirerar kan vi hjälpa dig att trivas och lyckas på jobbet.

LinkedIn har tagit fram ett inspirationsindex för säljare

Säljinspiration med LinkedIn
The most inspired sales people in the world

Hur ofta är du inspirerad på jobbet?

14 000 säljare runt om i världen har bidragit till inspirationsindexet.

Du kan fråga dig själv – är du inspirerad idag?

Inspiration på en skala 1 till 10, där 1= aldrig till 10= hela tiden

Vad är det som inspirerar dig?

 • Inspirerad av företaget (vilka är de mest inspirerande företagen att jobba för)?
 • Inspirerad av människorna (kön och ålder)
 • Inspirerad av regionen där företaget har verksamhet/kunder
 • Inspirerad av säljfunktionen
 • Inspirerad av storleken på företaget
 • Inspirerad av branschen

Om du inte är inspirerad av LinkedIn idag, kan du få säljinspiration med Linkedin

Det är tre faktorer som bidrar till att göra jobbet mer utvecklande och därmed inspirerande:

 • Fokus på människan – vs fokus på produkten och företaget
 • Fokus på nätverket, hjälpas åt och vara social – vs kontakta många leads
 • Fokus på att inspirera och vara inspirerad – vs övertyga och argumentera

Så här kan du använda LinkedIn för att känna dig mer inspirerad i ditt säljarbete:

Social selling är vidareutvecklingen av traditionell försäljning. Social selling består av fyra förmågor och vardagliga beteenden.

 1. Bygga ditt professionella varumärke
 2. Bygga starka relationer
 3. Engagera med insikt
 4. Finna rätt personer

Säljinspiration med LinkedIn™

Känner du igen dig i de mest inspierade säljarna?

Säljinspiration med LinkedIn

Läs mer om säljinspiration med Linkedin

Lär dig mer om försäljning i nätverk och social selling

 1. Försäljning i nätverk
 2. Hur man bygger förtroenden och relationer i nätverket
 3. Social selling kurs 
 4. Selling-socially e-kurs
 5. Upptäck möjligheterna i nätverket