Spaning: hur ny teknik påverkar autenticiteten och relationerna

Tillkomsten av ny teknik som GPT och AI har inlett en ny era av utveckling och framsteg.

Även om dessa tekniker kan vara otroligt användbara verktyg för författare, kan de också skapa en avstängning ”disconnect” mellan människor och äktheten i deras kommunikation.

Se och lyssna på Olles spaning här.

Detta väcker frågan om människor skulle föredra att få marknadsföring från riktiga människor eller maskiner.

chat

Det är en viktig fråga att överväga, eftersom det har konsekvenser för de relationer vi bygger med våra kunder och äktheten i våra interaktioner. I slutändan är det viktigt att inse potentialen hos ny teknik samtidigt som vi överväger hur vi kan använda dem för att skapa meningsfulla relationer och upprätthålla äktheten i vår kommunikation.