Vanlig vs framgångsrik kommunikation

Olle delar med sig av några tankar om att vi kanske tror att det som många gör är det som är framgångsrikt.

Vanlig kommunikation är den typ av kommunikation som de flesta ägnar sig åt dagligen.

Ofta är den spontan och inte sällan drivs viljan att dela med sig och behov av uppmärksamhet.

Inlägg i sociala media kännetecknas ofta av brist på eftertanke, fokus och övergripande syfte.

Vanlig kommunikation sker ofta på snabbt utan tanke på konsekvenserna. Denna typ av kommunikation misslyckas ofta med att engagera publiken och faller lätt i glömska.

Framgångsrik kommunikation, å andra sidan, är en mycket mer avsiktlig och genomtänkt process.

Det kräver noggrant övervägande av budskapet som kommuniceras, publiken, sammanhanget och det önskade resultatet. Det kräver också en viss grad av empati, eftersom det är viktigt att förstå publikens behov och perspektiv. Framgångsrik kommunikation kännetecknas också av en vänlig och avslappnad ton, eftersom detta kan bidra till att skapa en mer öppen och engagerande atmosfär.

För att säkerställa framgångsrik kommunikation är det viktigt att gå bort från självcentrering och fokusera på publikens behov.

Ett exempel är att de flesta gör inlägg och hoppas på att det

  • ska få många visningar
  • och många gilla

Målorientering – med syfte att nå fram till rätt personer

Kommunikologi

Målorientering innebär att man behöver ta reda på

  • Hur man når fram
  • Vilka är det jag skriver till
  • Vad har de för situation och behov

Det gäller alltså att bygga sitt nätverk av personer som är intresserade av det du skriver och erbjuder

Undvik alltså att skriva om bara det du själv är intresserad av och sprid till alla tänkbara.

För att kunna förbättra kommunikation och nå önskade resultat behöver man byta perspektiv från

  • självcentrering – fokus på sitt företag, sig själv och sina produkter till
  • andracentrering – fokus på läsaren och de som har behov av det man erbjuder

Läs mer om målorienterad marknadsföring på Linkedin  

  1. Målorientering
  2. Copywriting
  3. Content marketing