Bra beslutsfattande vid osäkerhet och förändring

TEMA: Investera i personlig utveckling, förstå förutsättningarna  och fatta bättre beslut.

Situation: Om man inte vet vad man ska göra. Men ändå behöver göra något.

Man kan

 1. Lyssna på andra
 2. Göra något inom budgeten
 3. Fortsätta som vanligt

och hoppas att det kommer bli bättre. Vilket tyvärr är det vanligaste sättet att möta förändringar. Det är mänskligt men ger inte så bra resultat.

Om ledarskapsförmågor i förändring:

Identifiera det viktigaste, välj ut och fokusera på ett fåtal förändringar och genomför dem fullt ut.

Säger en VD i ett stort och framgångsrikt företag

Vanligt vs  framgångsrikt beslutsfattande

Vanligt är att fortsätta ungefär som vanligt, med fördelen att man inte behöver ta några risker (tror man).

Låt oss titta på förutsättningarna för många företagare och ledare inom sälj- och marknadsföring.

Stora förändringar sker, vilket påverkar B2B försäljningen och marknadsföringen:

 • Vi ser att affärer görs digitalt och på distans, det är det nya normala enligt undersökningar*.
 • Undersökningar* visar att svarsfrekvensen minskar för nykundsbearbetning. Mycket mer tid och pengar krävs för att ta kontakt och boka möten.
 • Säljcyklerna blir längre. Många vet inte riktigt varför.

*) Läs en sammanfattning av undersökningen The State of Sales 2020 här

Så om man tror att riskerna är mindre att inte göra någonting, finns risken att man har fel,

Framgångsrikt beslutsfattande

Omfamna och välkomna förändringarna (vs reagera emot utvecklingen).

Läs om kunskapsexplosionen som säger att vi användeer 25-50% av tiden att uppdatera oss

Så här skulle det kunna se ut

 • Börja med att ta mindre beslut och mindre steg för att komma igång
 • När det gäller ny teknologi och nya arbetssätt fråga efter case studies som visar konkreta resultat
 • Jobba agilt, flexibelt och anpassningsbart för att se hur nyheterna fungerar i er situation
 • Spåra, mäta och observera hur det går. Låt data visa vägen (vs känslor och förväntningar).
 • Uppmärksamma framsteg och identifiera förbättringsmöjligheter
 • Ta mindre steg dvs genomför förbättringarna i små projekt (< 14 dagar)
 • Investera mer, när du ser positiva effekter
 • Om ”det nya” inte verkar funka (trots att du gett det chansen) , ombestäm dig och pausa initativet

Insikt: Att riskerna också innebär möjligheter.

Bra beslutsfattande vid ovisshet och

Personligt ledarskap

Reflektera över hur du fattar beslut.

 • Vad är det som utmärker ditt beslutsfattande, när det blivit bra?
 • Vad är det för fallgropar du kanske hamnat i, när det inte blivit så bra?

Med dessa frågor och svar, kan du finna insikter som förbättrar till ditt beslutsfattande vid osäkerhet och förändringar.

Bra beslutsfattande vid osäkerhet och förändring
Olika beslutssituationer

Vi kan dela upp beslutssituationer i när

 • Du vet
 • Du vet att du inte vet
 • Du vet inte att du inte vet

Givet supertrenderna** och förändringar som pandemin, hamnar vi allt oftare i den sista situationen.

”Du vet” är den lättaste så den lämnar vi utan kommentar.

Med din livserfarenhet och vardaglig träning i beslutsfattande kan du hantera ”Du vet att du inte vet”.

Låt oss därför titta lite närmare på ”Du vet inte, att du inte vet”.

Jag tar en snabb liknelse från filmen Marie Curie: Pionjär, Geni. Rebell.

Som du kanske vet var hon forskare och upptäckte radioaktiviteten. Men det tog tid innan hon upptäckte att den radioaktiva strålningen var farlig.

Du vet inte att du inte vet är den största delen av besluten

Så en viktig ingrediens är att hantera osäkerhet och att man är ”blind” för det mesta.

Inte så kul att att få reda på detta. Men det är bättre att veta än att upptäcka denna ”blindhet” när den dyker upp som en otrevlig överraskning.

Bra beslutsfattande vid osäkerhet och förändring

Läs fler artiklar om förändring