LinkedIn omslagsstory

Lägg till en omslagsstory till en i din Linkedinprofil. Som du redan vet är profilbilden viktig för att skapa ett första gott intryck.

linkedin omslagsstory

Med en omslagsstory på Linkedin fångar du uppmärksamheten och kan göra riktade sökningar i ditt nätverk.

Att lägga till en kort introduktionsvideo ökar ytterligare trovärdigheten för din profil och stärker ditt personligt varumärke.

Här ser du ett exempel. Den oranga ringen runt profilbilden visar att den finns en inspelad omslagsstory.

Omslagsstoryn visas som en förhandsversion på tre sekunder (ljud av) för medlemmarna innan den återgår till profilbilden.

Medlemmarna måste trycka på omslagsstoryn för att se hela videon. Medlemmar med en omslagsstory har en orange cirkel runt sina profilbild.

Så här lägger du till en omslagsstory i din Linkedin profil:

OBS: Du kan bara spela omslagsstory från LinkedIn mobilappen.

 1. Tryck på din profilbild > Visa profil.
 2. Tryck på  ikonen Lägg till på profilbild > Lägg >omslagsstory spela  in video.
  Obs!

  • Aktivera kamera- och mikrofonåtkomst för att spela in en omslagsstory.
  • Videon ska vara minst tre sekunder lång. Du kan sluta spela in när som helst efter detta genom att trycka på inspelningsknappen.
 3. Efter inspelningen kan du:
  • Titta på en förhandsgranskning av din omslagsstory
  • Välj synlighet för din omslagsstory
 4. Tryck  Nästa > lägg till i profil från skärmen justera förhandsgranskning.

Så här visar, redigerar eller tar du bort omslagsstory:

 1. Tryck på din profilbild > Visa profil.
 2. Tryck på profilbild > Visa eller redigera omslagsstory.
 3. Här kan du:
  • Tryck   Redigera för att öka eller minska videons förhandsgranskningsstorlek, använda videofilter, justera, ändra position och storlek eller rotera videon.
  • Tryck  på Lägg till för att lägga till en ny video.
  • Tryck  på Ta bort om du vill ta bort omslagsstory.
  • Ändra synligheten för omslagsstoryn.
 4. Följ uppmaningar om att spara eller lägga till i profilen.

Mer om omslagsstory i din Linkedin profil:

 • Längden på en omslagsstory är < 30 sekunder.
 • Använd den senaste versionen av LinkedIn mobilapp för att skapa och titta på omslagshistorier.
 • Om en medlem har inaktiverat automatisk LinkedIn uppspelning av videor på kan medlemmen inte se förhandsgranskningen.
 • Du kan visa och ta bort omslagsstoryn från LinkedIn på datorn.

Läs mer om Linkedin profilen

Linkedin profil med skaparläge på 

Du blir LinkedIn’ad

LinkedIn profilbesökare