Leadsgenerering på LinkedIn

Det är vanligt att säljare söker fler och högkvalitativa leads.
Nu ställs det tydligare krav på marknadsförarna att de ska generera leads åt säljarna.
Vilket nyckeltal eller KPI använder marknadsförare för att avgöra hur bra det gör sitt arbete?

content marketing

Enligt IMN: s 2013 Content Marketing Survey Report, är det vanligaste KPI’t  lead generation. 44% av innehållsmarknadsförare angav ”ökade leads” som det primära målet för sina innehållsmarknadsföringsprogram och det är en ökning från 16% år 2012.
Detta är logiskt eftersom innehållsmarknadsföring, om den är verkligt effektiv, måste ha en positiv inverkan på lönsamheten.
Liexpert.se delar in ämnet i
 • marknadsundersökning
 • målgruppsanalys och kundsegmentering
 • leadsgenerering
 • prospektering
 • connection
 • relationsbyggande
 • referenser
 • dörröppning
 • besöksbokning
 • försäljning
 • leverans
 • kundnöjdhetsundersökning
 • produkt/tjänsteutveckling
 • merförsäljning

leadgeneration continues

Och då är det vissa områden som Linkedin är klockrent för och andra som man får lösa på annat sätt (än så länge).
Jag kommer att gå igenom några av dessa i kommande artiklar.
Bland annat mitt favoritämne dörröppning och besöksbokning men innan dess prospektering och givetvis leadsgenerering .