Leadsgenerering på LinkedIn

Det är vanligt att säljare söker fler och högkvalitativa leads.

Då ställdes det tydligare krav på marknadsförarna att de ska generera leads åt säljarna.

Vilket nyckeltal eller KPI använder marknadsförare för att avgöra hur bra det gör sitt arbete?

content marketing

Enligt IMN: s 2013 Content Marketing Survey Report, är det vanligaste KPI’t  lead generation.
44% av innehållsmarknadsförare angav ”ökade leads” som det primära målet för sina innehållsmarknadsföringsprogram och det är en ökning från 16% år 2012.
Detta är logiskt eftersom innehållsmarknadsföring, om den är verkligt effektiv, måste ha en positiv inverkan på lönsamheten.

Liexpert.se delar in ämnet i

 • marknadsundersökning
 • målgruppsanalys och kundsegmentering
 • leadsgenerering
 • prospektering
 • connection
 • relationsbyggande
 • referenser
 • dörröppning
 • besöksbokning
 • försäljning
 • leverans
 • kundnöjdhetsundersökning
 • produkt/tjänsteutveckling
 • merförsäljning
Och då är det vissa områden som Linkedin är klockrent för och andra som man får lösa på annat sätt (än så länge).
leadgeneration continues
leadsgenering på linkedin
Numera jobbar sälj och markandsföring tillsammans bättre och belönas av kunderna.
Det blir vanligare att man skippar silos dvs avdelningar och med olika mål och jobbar
Jag kommer att gå igenom några av dessa i kommande artiklar.
Bland annat mina favoritämnen
men innan dess
 • prospektering och  givetvis
 • leadsgenerering.

Läs mer och färskare inlägg om leads och bra sätt göra affärer

leadsgenerering