Varför du ska gå med i grupper på Linkedin?

Som medlem i Linkedin grupper kan du:

  • Connecta med likasinnade proffs relaterade till din bransch i över en miljon grupper.
  • Delta i diskussionerna genom att dela insikter, publicera artiklar och engagera en läsekrets.
  • Visa upp dina connections till olika LinkedIn grupper genom att visa Group ikonen i din profil.

Företag kan också dra nytta av LinkedIn grupper.

Genom att starta eller sponsra en grupp, kan företag:

  • Bygga långvariga relationer med kunderna.
  • Få exklusiv tillgång till en publik av yrkesverksamma.
  • Öka synligheten och positionera dig själv som en ”thought leader”.

Tips: Gå med i gruppen LI Sverige för att ”Nå framgång på Linkedin”

Det kanske viktigaste anledningen att gå med i en LinkedIn grupp att man får professionell utveckling med likasinnande inom ett område du väljer själv.

 


Comments are closed.