Blog om och kring LinkedIn för affärer

Vi som bloggar är Olle Leckne och Peter Meurling. Ibland kan du läsa inlägg från gästbloggare.