Vad gäller för GDPR på LinkedIn?

GDPR på LinkedIn omfattar dels det som sker i själva LinkedIn, dels hur man hanterar personuppgifter som man hämtat ner från LinkedIn. Detta kan t.ex. vara i en rekryteringsprocess och för att bearbeta på andra sätt i ett CRM-system.

GDPR omfattar alla personliga uppgifter om en person, som namn, adress och mejladress. Lagstiftningen ska säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt. Det innebär bl.a. att man måste informera personer som man lagrar uppgifter om att man gör det.

Inne på LinkedIn

Så länge kontakterna är på Linkedin har de accepterat LinkedIns användarvillkor och det är LinkedIn som är ansvariga för hur informationen hanteras.

Du som medlem har också accepterat villkoren och kan därmed t.ex. tagga kontakter och spara sökningar.

Utanför LinkedIn

När du tar ut personuppgifterna från LinkedIn och lagrar dem någon annanstans är du ansvarig för att följa reglerna. Det kan vara att du tar ut information om dina kontakter, deras adress, osv. och t.ex. lägger informationen i ett CRM-system.

Ansvaret är att du ska, när någon frågar om sina uppgifter, kunna beskriva vilka uppgifter du har och hur du lagrar dem. Om personen så önskar ska du radera uppgifterna. Du får inte heller spara uppgifterna längre än vad som är rimligt.

Använder du e-postlistor, CRM eller andra system för att lagra personuppgifter bör du åtminstone kolla upp vad som gäller och hur väl just ditt företag uppfyller lagstiftningen.

Företagarna har samlat bra information om vad du behöver tänka på i några videos och inlägg. Du hittar dem  här.

 

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen antogs 27 april 2016 och kommer börja gälla 25 maj2018.

I Sverige kommer dataskyddsförordningen ersätta Personuppgiftslagen (PUL).[3]

Källa: wikipedia

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*